Anita Roddick – Žena koja je dokazala da je moguće odgovorno poslovanje“, Ratka Jurković – Lider, br. 14, 06.01.2006.

Skidanje pdf-a ovdje. (right click, save as)