Organizacijsko učenje – pomodnost ili nužnost u biznisu 21. stoljeća?

Organizacijsko učenje ili organisational learning je već 15-ak godina jedno od područja interesa kako kompanija tako i poslovnih škola.

Svi su svjesni da je stjecanje novih znanja u organizacijama ključ razvoja kompanija i zato seminari o organizacijskom učenju i njegovom «velikom bratu» knowledge managementu niču kao gljive poslije kiše.

Konzultantske kuće i poslovne škole obasipaju kompanije mističnim definicijama iz vodećih organizacijskih udžbenika, koji objašnjavaju organizacije koje uče kao: «… mjesta u kojima zaposlenici kreiraju rezultate koje zaista žele, gdje se njeguju novi i prodorni načini razmišljanja, gdje je kolektivna težnja za oslobađanjem i gdje ljudi kontinuirano uče kako učiti zajedno» /Peter Senge (1990): «The fifth discipline» (Peta disciplina»), str. 1, NY: Doubleday/.

Međutim, poslovna praksa sve više pokazuje probleme sa takvim idiličnim i ezoteričnim idejama organizacijskog učenja. U svijetu i kod nas, kompanije su uspješno naučile razna nova znanja, kao što je Total Quality Management, Just-in-Time, Balanced Scorecard ali implementacija tih znanja u njihovim kompanijama nije završila uspjehom. Čak i poslovne škole koje podučavaju takvim znanjima padaju na testu njihove implementacije.

Ipak, postoje kompanije koje možemo smatrati šampionima implementacije novih znanja u operativne i strateške prakse. Neki od primjera su Xerox, Honda i General Electric.

Zašto neke kompanije uspijevaju u implementaciji novih znanja i kako to čine?

Odgovore na ova i još mnoga pitanja daje naš seminar o organizacijskom učenju. Na praktičnim primjerima šampiona implementacije novih znanja želimo Vam prikazati da ulaganje u nova znanja može biti itekako isplativo.

Seminar je namijenjen visokom i srednjem menadžmentu, poduzetnicima i svima onima koji znanje smatraju ulaganjem u budućnost a ne samo troškom tekućeg razdoblja.

Predavačica: mr.sc. Ratka Jurković