Što je zajedničko napadu na Pearl Harbour, propasti tvornice aluminija u Obrovcu i velike američke tvrtke Enron?

Svi ovi događaji plod su pogrešnog odlučivanja. Bez obzira radilo se o poslovnom, političkom ili vojnom odlučivanja, pogrešna odluka u datom trenutku može imati dalekosežne posljedice.

U današnjem modernom menadžmentu odluke se vrlo često donose u kompleksnom i promjenjivom okruženju. U takvom okruženju situacije se mijenjaju iznenada, događaji nemaju zajedničkog nazivnika i menadžment je često u situaciji da probleme ne može riješiti postojećim strateškim i operativnim odlukama. Vrlo često uzroci problema se loše razumiju, što organizacijsko odlučivanje čini ravnim hazarderstvu.

Tradicionalna psihologija dugo je smatrala da se ljudi kod donošenja odluka ponašaju kao savršeno racionalni akteri. Oni prikupljaju i kombiniraju sve moguće informacije kako bi odluka koju donose predstavljala najbolje moguće riješenje. Ovakav model u literaturi zvan savršena racionalnost pri donošenju odluka, našao je svoju teoretsku potporu i u klasičnoj ekonomiji. Međutim, moderna teorija menadžmenta, pod utjecajem praktičnog biznisa, otišla je korak dalje i zapitala se:

Kako zaista donosimo poslovne odluke, u ograničenom vremenu, sa ograničenim informacijama i nesigurnom poslovnom budućnošću?

Cilj ovog treninga je dati odgovor na ovo i ostala bitna pitanja odlučivanja, kao na primjer:

  • Kako zaista odlučujemo?
  • Koje su najčešće greške u odlučivanju?
  • Zašto uopće griješimo kod donošenja odluka?
  • Kako ublažiti pogreške u odlučivanju?
  • Kako znati kada treba odustati od ulaganja u projekte koji isisavaju novac iz tvrtke a ne donose dobit?
  • Zašto donosimo loše investicijske odluke?
  • Kako poboljšati ostvarnje zacrtanih poslovnih ciljeva?

Trening je namijenjen srednjem i visokom managementu, te svima onima koji se sa odlukama suočavaju gotovo svakodnevno, propitujući se ista ova pitanja na koja želimo dati odgovore.

Predavačica: mr.sc. Ratka Jurković