Čak i kada menadžment osigura tvrtki dobar poslovni početak, nema garancija da će se organizacijski uspjeh i nastaviti. Menadžerske tehnike koje su dovele do uspjeha u prošlosti ne znači da će dovesti do uspjeha i u budućnosti. Vrlo često se postavlja pitanje da li je iskustvo iz prošlosti dobar učitelj procesa budućnosti. Garancije ne postoje zato što je budućnost nesigurna, teško predvidiva i promjenjiva.

Bitni čimbenik u takvom nestalnom okruženju postaje spremnost kompanija na stalne promjene i prilagodbe. Jedino na taj način kompanije mogu odgovoriti zahtjevima koje promjenjivost i nestalnost okruženja od njih zahtijeva. Izazov za svaki menadžment postaje ne samo uspješno postizanje strateških i operativnih ciljeva nego i zadržavanje na tom nivou uspjeha.

Seminar pruža uvod u osnove tzv. change managementa. Bitan je osobito za kompanije koje rade u vrlo promjenivom okruženju, ili se suočavaju sa problemima održavanja fleksibilnosti i poduzetničkog duha u velikim organizacijskim sustavima. U oba slučaja rješenja koja su nekad funkcionirala savršeno sada su neupotrebljiva ili ne proizvode onaj učinak koji su proizvodili nekada. Seminar se bavi konkretnim temama kao što su:

1. Zašto se promjene dešavaju i koje su im posljedice?
2. Kako se kompanije ponašaju u promjenama?
3. Koje su najčešće greške koje čine?
4. Kako zadržati poduzetničku fleksibilnost i u velikim kompanijama?
5. Reorganizacija i što nakon nje

Seminar je namijenjen srednjem i visokom menadžmentu u organizacijama od kojih poslovno okruženja zahtijeva brzo reagiranje i prilagodbu.

Predavačica: mr.sc. Ratka Jurković