Što «hipiji» imaju sa prekidima u karijeri?

(objavljeno i na www.posao.hr)

Prekidanje karijere (eng. career break) termin je koji obično označava period u kojem pauzirate od karijere bilo zbog obiteljskih razloga, sindroma «sagorenosti», želje za dodatnom edukacijom ili putovanjima u egzotične zemlje, pokretanjem novog biznisa ili općenito govoreći zbog sagledavanja vlastitog života i određivanja pravca kojim želite ići.

Read More