post

Iako prodaja novina kako u svijetu tako i kod nas bilježi pad, Washington Post spas svojih poslovnih rezultata nalazi u edukacijskim sadržajima.

Washington Post

Kada su davne 1984. godine menadžeri Washington Posta došli na vrata svojoj vlasnici, Katherine Graham i rekli da žele kupiti tvrtku Kaplan, ona im je odbrusila: «Boli me briga, ali ako smatrate da će ta odluka donijeti profit, onda kupite i tu tvrtku.» Kaplan je bila tvrtka koja se bavila izdavanjem ispitne i školske literature, uglavnom za srednjoškolce, te je posjedovala niz testnih centara širom SAD-a. Čini se da nitko, pa ni obitelj Graham, u čijem je vlasništvu grupacija, nisu mogli niti slutiti kako će upravo zahvaljujući ovoj odluci danas poslovati pozitivno. U jeku recesije i sve većeg odljeva marketinškog novca na internetska izdanja, mnoge tiskovine širom svijeta nalaze se u nezavidnom položaju. Jedna od njih je i Washington Post Company, koja je u prošloj godini zabilježila pad prihoda kako u novinskoj tako i u djelatnosti izdavanja časopisa.

Rezultati
za treći kvartal prošle godine pokazali su pad prihoda od prodaje novinskih izdanja za 7% i iznose 196.2 milijuna dolara, dok je prodaja časopisa pala za 4% i iznosi 59.9 milijuna dolara. Oglašivači se sve više prebacuju na marketiranje putem Interneta, a mnoge izdavačke kuće, kao na primjer Thompson, već su se odavno prebacile na Internet kao osnovu njihovih djelatnosti. No, zahvaljujući davnoj akviziciji tvrtke Kaplan, edukacijski dio kompanije sada ostvaruje više od 53% ukupnih prihoda od prodaje cjelokupne grupacije.

Ako se je itko od vas pokušao upisati na bilo koje strano sveučilište, testovi kao što su GMAT, GRE, TOEFL, SAT i ostali bili su vaša neminovnost. Upravo te testove i njihovu pripremnu literaturu administrira Kaplan. Iako su ti testovi u početku bili potrebni samo za upis na američke fakultete, oni su danas realitet gotovo većine europskih obrazovnih institucija. Takva popularnost dovela je u samo deset godina rasta do prihoda od 200 milijuna na 2 milijarde dolara. Kaplan uz ove, svima nama znane, testove administrira i niz drugih stručnih testova, pripremne literature ali i literature za djecu i srednjoškolce.

Već je krajem 2007. godine izvršni direktor grupacije Donald E. Graham izjavio kako se oni s pravom od sada mogu zvati edukacijskom i medijskom kompanijom. Neki analitičari čak najavljuju kako bi kompanija trebala provesti svojevrsno rebrandiranje u smjeru edukacijskih sadržaja a nauštrb izdavačke djelatnosti, no Graham smatra kako popularni Post ali i druga izdanja kao što su Newsweek nude drugačije sadržaje te još uvijek imaju svoju klijentelu. Poraditi se treba i na porastu internetskog oglašavanja, koje za sada čini manje od četvrtine ukupnih oglasa u novinskim izdanjima.
Iako su mnoge novinske tvrtke diverzificirale svoje portfelje u različite djelatnosti, kao što su televizija i Internet, čini se kako se je odluka o diverzifikaciji u smjeru obrazovanja pokazala punim pogotkom. No, možda pomaže i činjenica da je najveći dioničar i neizvršni direktor Washington Posta nitko drugi nego Warren Buffet.