Upravljanje kriznim situacijama“, Ratka Jurković – Lider, br. 19, 08.02.2006.

Skidanje članka ovdje. (right click, Save as)