Reklamna kampanja ne pokriva lažna obećanja“, Ratka Jurković i Leif Hem – Lider, br. 7, 18.11.2005.

Skidanje pdf-a ovdje. (right click, save as)