Odlučiti, a ne pogriješiti“, Ratka Jurković – Lider, br.1, god. 1, 07.10.2005.

Skidanje članka ovdje. (right click, Save as)