Narcis lideri – vizionari bez srca“, Ratka Jurković – Lider, br. 27, 05.04.2006.

Skidanje članka ovdje. (right click, Save as)