Korporativna kultura – Važno je imati priču o herojskom lideru”, Ratka Jurković – Lider, br. 39, 12.07.2006.

Skidanje članka ovdje. (right click, Save as)