Što čini dobro radno mjesto?


Iako Hrvatska muku muči sa velikom nezaposlenošću, osobito onom trajnije naravi nekih radnih skupina, već par godina prisutan i je drugi trend – masovne rotacije visokokvalificiranih radnika. Svatko tko se kreće u svijetu hrvatskog biznisa barem pet ili više godina, morao je već nekoliko puta osvježavati svoju listu kontakata. Najgore od svega je stupiti u novi kontakt sa poslovnim partnerima sa kojima niste razgovarali duže vrijeme. Obično na njihovim pozicijama sada radi neka druga osoba koja ili ne zna ili vam ne želi reći kuda je otišao vaš poslovni partner. Elektronska pošta obično se vraća kao “neuručena” jer su korisnici adrese nepoznati.

Read More