Pravednost u službi moderne ekonomije

(objavljeno u časopisu Poslovni savjetnik, rujan 2007)

Tradicionalna ekonomija bazira se na stoljetnim zacementiranim principima koje svaki student ekonomije još i dan danas usvaja zdravo za gotovo. Maksimizacija profita jedina je svrhu postojanja poduzeća. Nevidljiva ruka tržišta pod slobodnim djelovanjem ponude i potražnje je ta koja kreira cijenu i alocira resurse. Homo oeconomicus posjeduje karakteristike savršene racionalnosti u donošenju odluka ali i savršenu sebičnost, jer u donošenju odluka razmišlja samo o vlastitim interesima.
Read More