Mnogi vodeći menadžeri ne angažiraju se dovoljno u svojim tvrtkama

(objavljeno i na www.posao.hr)

Ako uz to uzmemo izvješće američkog Associated Pressa (AP) prema kojem su plaće i ostale naknade tih istih izvršnih direktora narasle usprkos sveopćoj recesiji u gospodarstvu, onda možemo slobodno govoriti o klasičnom sukobu ili dilemi vlasnika i menadžera (eng. principal/agent dilemma).

Read More